For en fornuftig og
regulert cannabislovgivning

Norsk organisasjon for reform av marihuana­lovgivningen

Normal ønsker aksept og respekt for voksne cannabis­brukere. Vi ser for oss en modell der cannabis reguleres på en tilsvarende måte som alkohol reguleres i dag.

Normal kjemper for en ny ruspolitikk. En politikk basert på vitenskapelige funn og erfaringer gjort i andre land. En politikk der skadereduksjon er hovedmålet, og hvor internasjonale menneskerettigheter ligger i bunn. Hjelp oss å fremme en politikk hvor sosial inkludering er en av grunnpillarene.  

Imens store deler av verden begynner å innse at «Krigen mot narkotika» er tapt, og at å straffeforfølge brukere av illegale rusmidler skaper flere samfunnsproblemer enn det løser, velger norske justismyndigheter å handle imot anbefalinger og signaler fra både FN og Verdens helseorganisasjon. Normal setter spørsmålstegn ved om dette virkelig er til det beste for samfunnet.

«Krigen mot narkotika» er i realiteten en krig mot mennesker.

Politiet skal tjene og beskytte innbyggere, ikke jage mennesker som ikke utgjør en trussel for noen. Det strider imot internasjonale menneskerettigheter. Straff er til for at resten av samfunnet skal beskyttes mot individer som påfører andre skade. En cannabisbruker gjør ikke skade for andre eller for samfunnet generelt som er av en art eller et omfang som rettferdiggjør bruk av straff. De 9 prosentene som utvikler problematisk bruk skal møtes med hjelp – ikke politi.

Å bli stemplet som kriminell er en byrde som er tung å bære, og den hjelper på ingen måte de som har et problematisk forhold til rus. Det er heller med på å gjøre veien ut av en avhengighetstilværelse ekstra tung. Misbruk er en sykdom, og en skulle tro at vi Norge idag hadde kommet lenger enn å støte syke mennesker ut av samfunnet, istedenfor å tilby adekvat behandling.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anerkjent det problematiske i dette og gikk i 2014 ut med en anbefaling om at stater avkriminaliserer bruk av illegale rusmidler og forby tvangsbehandling. Human Rights Watch gikk i mai 2015 ut med en liknende anbefaling. FNs høykommisær for menneskerettigheter fulgte etter i oktober og spesialrapportøren for retten til helse i desember.

Flere og flere land avkriminaliserer eller legaliserer og regulerer cannabis. Norge må følge etter.

Noen av våre debattinnlegg i norske og utenlandske medier: