For en fornuftig og
regulert cannabislovgivning

Norsk organisasjon for reform av marihuana­lovgivningen

Normal ønsker en slutt på straffe­forfølgelsen av voksne cannabis­brukere. Vi ser for oss en modell der cannabis reguleres på en tilsvarende måte som alkohol reguleres i dag.

Normal kjemper for en ny ruspolitikk. En politikk basert på vitenskapelige funn og erfaringer gjort i andre land. En politikk der skadereduksjon er hovedmålet, og hvor internasjonale menneskerettigheter ligger i bunn. Hjelp oss å fremme en politikk hvor sosial inkludering er en av grunnpillarene. Vi ønsker ikke lenger en ruspolitikk som er basert på en urealistisk og undertrykkende nulltoleransevisjon. Imens store deler av verden begynner å innse at «Krigen mot narkotika» er tapt, og at å straffeforfølge brukere av illegale rusmidler skaper flere samfunnsproblemer enn det løser, velger norske justismyndigheter å handle imot anbefalinger og signaler fra både FN og Verdens helseorganisasjon. Normal setter spørsmålstegn ved om dette virkelig er til det beste for samfunnet.

«Krigen mot narkotika» er i realiteten en krig mot mennesker.

Politiet skal tjene og beskytte innbyggere, ikke jage mennesker som ikke utgjør en trussel for noen. Det strider imot internasjonale menneskerettigheter. Tanken bak bruken av straff er til for at resten av samfunnet skal beskyttes mot individer som påfører andre skade, en kan vel neppe si at en cannabisbruker er til skade for andre eller for samfunnet generelt.

Skattepenger skal heller ikke gå til å straffe mennesker som i all hovedsak kun skader seg selv. De 9% som utvikler problematisk bruk (3, 14) skal møtes med hjelp – ikke politi!

Å bli stemplet som kriminell er en byrde som er tung å bære, og den hjelper på ingen måte de som har et problematisk forhold til rus. Det er heller med på å gjøre veien ut av en avhengighetstilværelse ekstra tung. De ni prosentene som utvikler en avhengighet fortjener å bli sett på som klienter hos helsevesenet, ikke som kriminelle. Misbruk er en sykdom, og en skulle tro at vi Norge idag hadde kommet lenger enn å støte syke mennesker ut av samfunnet, istedenfor å tilby adekvat frivillig behandling. Forbudet er med på å vanskeliggjøre behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå anerkjent det problematiske i dette og gikk i 2014 ut med en anbefaling om at stater avkriminaliserer bruk av illegale rusmidler og forbyr tvangsbehandling. Human Rights Watch gikk i mai 2015 ut med en liknende anbefaling, og FNs høykommisær for menneskerettigheter fulgte etter i oktober.

Flere og flere land i Europa prøver ut mer skadereduserende tiltak, og det med gode resultater. Norge må også våge dette!

Oppdatert 1.10.2015. Kilder og referanser.